תייר

לחלום שאתה תייר, מציין שאתה תנהל רומן מהנה כלשהו שייקח אותך ממקום מגוריך הרגיל. לראות תיירים, מעיד על עסקים מהירים אך מעורערים וחרדה באהבה.