סַחַר

חולם על מסחר, מציין הצלחה הוגנת בארגון שלך. אם תיכשל, צרות וטרדות יעקוף אותך.