מַגָשׁ

לראות מגשים בחלום שלך, מציין את עושרך יבוזבז בטיפשות, והפתעות בעלות אופי לא נעים יזעזעו אותך. אם נראה שהמגשים מלאים בחפצי ערך, הפתעות יבואו בצורת מזל טוב.