אוצרות

לחלום שתמצאו אוצרות, מציין שתיעזרו מאוד במרדף אחר הון על ידי נדיבות לא צפויה. אם אתה מאבד אוצרות, נחזה מזל רע בעסקים וחוסר ההיענות של חברים.