כִּיב

לראות כיב בחלומך, פירושו אובדן חברים והרחקה מקרוביהם. העניינים יישארו בלתי מספקים. לחלום שיש לך כיבים, מציין שאתה תהפוך לא פופולרי בקרב חבריך על ידי מסירת עצמך להנאות מטופשות.