עֵץ לִבּוּד

לחלום שאתה מצופה, מציין שאתה שולל באופן שיטתי את חבריך, הספקולציות שלך יהיו בעלות אופי מטעה.