קורבן

לחלום שאתה הקורבן של כל תכנית, מנבא שתדוכא ותמלא יתר על המידה על ידי אויביך. גם היחסים המשפחתיים שלך יהיו מתוחים. להקריב קורבנות לאחרים, מציין כי תצברו עושר בצורה מכובדת ותעדיפו יחסים בלתי חוקיים, על צער חבריכם.