שובר

חולם על שוברים, מנבא שעמל סבלני ינצח את תכנית סרק כדי לעצור הון ממך. כדי לחתום על אחד, מציין שיש לך את עזרתם ואת הביטחון של הסובבים אותך, למרות פעולתם הרעה של אויבים. לאבד אחד, מסמל כי יהיה לך מאבק על זכויותיך עם קרובי משפחה.