מַסָע

לעשות מסע בחלומות שלך, מנבא שתקבל ירושה כלשהי מלבד זו שעמלך זוכה עבורך. הפלגה הרת אסון מביאה חוסר יכולת, ואהבות שווא.