שכר

השכר, אם הוא מתקבל בחלומות, מביא טוב לא צפוי לאנשים העוסקים במפעלים חדשים. כדי לשלם שכר עבודה, מציין שאתה מבולבל מאי שביעות רצון. להפחית את שכר העבודה שלך, מזהיר אותך מפני אינטרסים לא ידידותיים הננקטים נגדך. העלאת השכר מעידה על רווח חריג בכל התחייבות.