בִּילְיַארד

ביליארד, חוזים צרות מגיעות לחולם. תביעות משפט וטענות על רכוש. לשון הרע תיכנס לעבודה שלה לרעתך. אם אתה רואה שולחן וכדורים סרק, חברי רמאים מערערים אותך {.}