שַׁפשֶׁפֶת

לראות קרש כביסה בחלומות שלך, מעיד על מבוכה. אם אתה רואה אישה שמשתמשת באחת, זה מנבא שתתן לנשים לגזול ממך אנרגיה והון. שבור, מעיד על כך שתגיעו לצער ולמעשים מחפירים באמצעות חיים מהירים.