אַקוֹרדִיוֹן

חולם לשמוע מוסיקה של אקורדיון, מציין כי תעסוק בשעשועים אשר יזכו אותך מעצב ומדיעבד. בדרך זו תוכלו לאפשר לכם לשאת את הנטל שלכם בצורה עליזה יותר. לאישה צעירה שחולמת שהיא מנגנת על אקורדיון, מעיד שהיא תזכה במאהבה על ידי אירוע עצוב כלשהו | אך למרות זאת, הדבר יעניק אושר מתמשך לאיחודה. אם האקורדיון יוצא מכוונון, היא תצער על מחלתו או צרתו של אהובה.