יֶנקִי

לחלום על ינקי, מנבא כי תישאר נאמנים ונאמנים להבטחתך ולחובתך, אך אם לא תיזהר, תישאר בחוכמה בעסקה כלשהי.