עוֹל

לחלום לראות עול, מציין שאתה לא מוכן להתאים למנהגים ולמשאלות של אחרים. לעול שוורים בחלומותיכם, מסמל כי שיפוטכם ועצותיכם יתקבלו בכפיפות על ידי התלויים בכם. כדי להיכשל בעול אותם, אתה תהיה מודאג מאיזה חבר אבוד.