נייר סופג

לחלום על שימוש בנייר סופג, מסמל שאתה שולל לבגידה בסודות אשר יכללו ברצינות חבר. כדי לראות נייר סופג שחוק, מציין מחלוקות מתמשכות בבית או בקרב חברים.