חנות ספרים

לבקר בחנות ספרים בחלומך, מנבא שתמלא שאיפות ספרותיות, שיפריעו ליצירותיך ולעמלייך האחרים.