גופרית

חולמת על גופרית, מנבאת כי התנהלות שאינה ניתנת להכפלה תאבד אותך חברים רבים. אם אינך מצליח לתקן את הטעויות שאתה עושה. כדי לראות שריפות גופרית, מציין שאתה מאוים באובדן בגלל זיהום בסביבתיך.