בְּרוֹנכִיטִיס

לחלום שאתה מושפע מדלקת ברונכיטיס, מנבא שתעוכב מלרדוף אחר השקפותיך ותוכניותיך על ידי סיבוכים מצערים של מחלה בביתך. לסבול עם ברונכיט בחלום, מציין כי הסיכויים המרתיעים לזכות בחפצים הרצויים יעלו בקרוב לפניך.