אדאמאנט

חולם על נחישות, מציין שאתה תהיה מוטרד ומובס ברצון כלשהו שהחזקת כחייך.