קטכיזם

חולמת על הקתכיזם, מנבאת כי תוצע לך עמדה משתלמת, אך הקפדנות תהיה כזו שתדאג לקבל אותה.