בּוֹר

לחלום על בור מים, מציין שאתה נמצא בסכנת פגיעה בהנאותיהם ובזכויותיהם של חבריך. להפיק מאחד, חוזה שתגדיל את הבילוי וההנאה שלך באופן שעשוי להיות מוטל בספק. לראות אחד ריק, מנבא שינוי מיואש מאושר לצער.