עִיר

לחלום שאתה נמצא בעיר מוזרה, מציין שיהיה לך אירוע עצוב לשנות את מגוריך או אופן מגוריך.