מועצת העיר

חולמת על מועצת עיר, מנבאת שהאינטרסים שלך יתנגשו עם מוסדות ציבוריים ויהיו השקפות מייאשות עבורך.