הַרפַּתקָן

לחלום שאתה הופך לקורבן על ידי הרפתקן, מוכיח שתהיה טרף קל לחנפנים ולעיצוב נבלים. אתה תהיה מצער לתמרן את העניינים שלך בצורה עקבית. עבור אישה צעירה שתחשוב שהיא הרפתקנית, מעיד שהיא תהיה עטופה מדי בהתנהלותה שלה כדי לראות שהיא מוחמאת להחליף את טובותיה לחרפה.