כפחם הוד

לחלום על פחמן, מציין כי צער עשוי למלא מקום פנוי שנעשה בזבזנות פזיזה. לראות את שכנתך נושאת בתוכה, מבשר שסביבתך תהיה לא נעימה ולא הרמונית.