קוֹקָה קוֹלָה

לחלום על קוקה קוקה, מציין צרה ומחלוקת יכנס לעתיד הקרוב שלך.