קַר

חולמים לסבול מקור, מזהירים אותך להביט היטב בענייניך. יש אויבים העובדים להשמיד אותך. גם בריאותך מאוימת.