מִכלָלָה

חולם על מכללה, מציין שאתה בקרוב להתקדם לתפקיד מבוקש. חולם שאתה חוזר לקולג ', מנבא שתקבל הבחנה באמצעות עבודה מועדפת.