קוזאק

לחלום על קוזאק, מציין השפלה של אופי אישי, הנגרם על ידי התפוגגות ופזרנות נטולת רצון.