מדינה

לחלום להיות במדינה יפהפייה ופורייה, בה שדות עשירים של תבואה וזרמים זורמים של מים טהורים, מציין את עצם הימים הטובים. עושר יערם עליכם ותוכלו למלוך במדינה בכל מדינה. אם המדינה תהיה יבשה וחשופה, תוכלו לראות ולשמוע על זמנים בעייתיים. רעב ומחלות יהיו בארץ.