בת דודה

לחלום על בן דודו, מציין אכזבות ותלאות. חיים עצובים חוזים על ידי החלום הזה. לחלום על התכתבות חיבה עם בן דודו, מציין קרע קטלני בין משפחות.