בַּרֶקֶת

לראות אגת בחלום, מסמל התקדמות קלה בענייני עסקים.