קאמרי

לחלום על כורכום מנבא כי חייבים לסבול עבודות גדולות כדי להשיג עושר ונוחות.