קוספידור

לראות cuspidor בחלום, מסמל כי נוצר על ידך התקשרות לא ראויה, ושהעבודה שלך תוזנח. לירוק באחד, מנבא שההשתקפויות יוטלו על ההתנהלות שלך.