פִּגיוֹן

אם נראה בחלום, מציין אויבים מאיימים. אם תפתח את הפגיון מידו של אחר, זה מציין שתצליח לנטרל את השפעת אויביך ולהתגבר על חוסר המזל.