בת חורגת

לחלום על כלתך, מעיד על התרחשות חריגה כלשהי {sic} תוסיף לאושר, או אי שקט, על פי שהיא נעימה או בלתי סבירה.