פעמון אזעקה

לשמוע פעמון בשנתך מציין שיש לך סיבה לחרדה.