צַלַחַת

חולם על טיפול במנות, מציין מזל טוב אבל אם מכל סיבה שהיא הם צריכים להישבר, זה מסמל שההון יהיה קצר עבורכם. לראות מדפים של כלים מלוטשים, מציין הצלחה בנישואין. לחלום על מנות, הוא פרוגנוסטי להצלחה ולרווח הקרובים, ותוכלו להעריך את מזלכם המלא. כלים מלוכלכים, מייצגים אי שביעות רצון ועתיד חסר פשרות. ראה כלי אוכל