בָּזוּי

לחלום שאתה מרושע, מציין שאתה תהיה מקבל הבשורה הקודרת, שתגרום להרפיה במאמציך המאומצים לטפס לגובה השגשוג. לראות אחרים מחפירים, זה סימן לריבויות ולהתנהלות כוזבת בקרב חבריך.