נְדָבָה

נדבה תביא רע אם תינתן או תילקח ברצון. אחרת, חלום טוב.