מִזבֵּחַ

חולם לראות {sic} כומר על המזבח, מציין מריבות ומצבים לא מספקים בעסק ובבית שלך. לראות נישואים, צער לחברים ומוות לזקנה. מזבח בקושי יראה לך בחלום, קבל להזהיר אותך מפני ביצוע טעות. גם תשובה משתמעת.