מפורסם

לחלום שאתה מרעב, מנבא שאתה נתקל בכישלון מייאש באיזשהו מפעל שלדעתך הצלחה מבטיחה. לראות אחרים מתבגרים, מביא צער לאחרים כמו גם לעצמך.