שמן

לחלום שאתה משמין, מציין שאתה עומד לעשות שינוי בר מזל בחייך. לראות אחרים שמנים, מסמל שגשוג. ראה קורפולנט.