טוֹבָה

לחלום שתבקש טובות ממישהו, מציין כי תיהנה משפע, ושלא תזדקק במיוחד לשום דבר. לתת טובות הנאה, פירושו הפסד.