אמריקה

פקידים גבוהים צריכים להיזהר בענייני המדינה, אחרים יעשו טוב לדאוג לאדם שלהם, שכן צרות מסוימות עומדות לפני חלום זה.