מֵסִית

לחלום על גחלילית, מציין הון טוב אם אתה לא נשרף או במצוקה.