דַיָג

חולם על דייג, מציין שאתה מתקרב לתקופות של שגשוג גדול ממה שעדיין לא ידעת.