שֶׁטֶף

לחלום על שטף, או לחשוב שאתה כל כך סובל, מציין מחלה נואשת או קטלנית יעבור אותך או בן משפחה כלשהו. לראות אחרים שסובלים מכך, מרמז על אכזבה מביצוע מיזם כלשהו באמצעות הזנחה של אחרים. מדינות לא הרמוניות יטרידו אתכם.