סְעָרָה

לחלום להיתפס בסוער, מסמל אובדן עסקי וצרות לאנשים עובדים.